Aktualności      O Akademii      Zasady otrzymania Certyfikatu      Studenci kierunku Informatyka      Pozostałe kierunki PWSZ      Piszą o nas / Linki      Kontakt


Dane teleadresowe uczelni


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Rynek 1, 38-400 Krosno
tel. 13-43-755-00


Osoba do kontaktu


mgr Robert Rajs
Koordynator Projektu
Studium Nauk Matematyczno Przyrodniczych PWSZ Krosno

mail:
robraj@pwsz.krosno.pl
albert7@wp.pl
Certyfikacja umiejętności informatycznych na kierunku Zarządzanie

Studenci II-go roku na Kierunku Zarządzanie uzyskali nowe kompetencje informatyczne w postaci Certyfikatów w ramach IT Academy Microsoft w PWSZ Krosno . W dniu 29.01.2016 r w Sali 108 w budynku PWSZ Krosno przy ulicy Wyspiańskiego wyróżnieni studenci II-go roku, otrzymali Certyfikaty.Wcześniej złożyli swoje projekty, które zostały ocenione pozytywnie. Studenci uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, na których wykonywali projekty informatyczne. Po złożeniu projektów i ich ocenie oraz podpisaniu przez J.M. Rektora PWSZ w Krośnie studenci otrzymali Certyfikaty, które są potwierdzeniem ich dodatkowych umiejętności praktycznych. Wystawione Certyfikaty są elementem podpisanej umowy pomiędzy PWSZ Krosno a firmą Microsoft.

Niniejsze certyfikaty wręczali Kierownik Zakładu Zarządzania Pan dr inż. Piotr Lenik oraz Koordynator IT Academy PWSZ w Krośnie Pan mgr Robert Rajs.W ramach tej umowy od roku akademickiego 2010/2011 zaczęła funkcjonować na naszej uczelni IT Academy Essentials Microsoft. Ten program jest dedykowany studentom wszystkich kierunków kształcenia, którzy będą wykorzystywać zaawansowane technologie firmy Microsoft, korzystać z kursów e-learningowych (dynamicznych), czy przygotowując projekty związane z zarządzaniem siecią lokalną opartą o produkty firmy Microsoft.

Nagrodzeni studenci kierunku Zarządzanie mi ich tematy projektów:
1. Sylwia Kosiek - Wynik finansowy
2. Joanna Tabisz - Akademicka Poradnia Prawna PWSZ
3. Izabela Henzel - Motywowanie pracowników
4. Mariola Mikosz - Rynek. Popyt i podaż
5. Kinga Prugar - Wybrane zagadnienia z rachunkowości
6. Aleksandra Sawicka - Zarządzanie wiedzą
7. Justyna Mikosz - Formy przedsiębiorstw
9. Kinga Gładysiewicz - Charakterystyka aktywów trwałych i obrotowych
10. Magdalena Kuliga - Gospodarka magazynowa
12. Mateusz Libucha - Obrót towarowy w rachunkowości
13. Paulina Syrek - Aktywa trwałe, obrotowe, pasywa i bilans


Galeria zdjęć
© Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie